Emotie robots onderzoek Universiteit Leiden

Datum: 22 April 2011 - Robotica, domotica -
Emotie robots onderzoek Universiteit Leiden

Aan de Universiteit van Leiden is een team dat zich bezighoudt met het creeeren van sociale robots die ontworpen zijn o.b.v. functionaliteit, en niet lijken op een mens of dier, maar toch op een intuitieve sociale manier met mensen kunnen communiceren.

Aandacht voor Robotica in Nederland

Robots.nu maakt graag ruimte en tijd vrij voor onderzoek en initiatieven in Nederland. Wereldwijd speelt Nederland nog een beperkte rol in deze snel groeiende tak van sport. Zeker met onze kenniseconomie zouden we een grotere rol moeten spelen.

Universiteit van Leiden, Alwin de Rooij

Alwin de Rooij studeerde onlangs af aan de opleiding Media Technology van de Universiteit Leiden. In samenwerking met Joost Broekens (TU Delft) en Maarten Lamers (Universiteit Leiden) ontwikkelde hij een nieuwe ontwerpmethode voor sociale robots die het mogelijk maakt om robots emoties en sociaal gedrag te laten tonen zonder dat de robot op een mens of dier hoeft te lijken.

Ontwerpers van sociale robots nemen vaak aan dat het imiteren van mensen en dieren een vereiste is om een effectieve sociale robot te ontwerpen. Vaak levert imitatie problemen op omdat de vorm van het menselijk lichaam het uitvoeren van een specifieke functie van een robot soms erg limiteert.

Partners uit het bedrijfsleven

De methode staat nog in de kinderschoenen, maar zal het in de toekomst mogelijk maken om sociale robots te creeeren die ontworpen zijn naar hun functionaliteit, maar toch op een intuitieve sociale manier met mensen kunnen communiceren. Om de methode te onwikkelen tot een toepasbare ontwerpstandaard zoekt de Universiteit Leiden partners uit het bedrijfsleven.

Wanneer u interesse heeft:

http://www.alwinderooij.nl/aar/AbstractAffectiveDesign.pdf

Vorige